Đừng bỏ lỡ

Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!

  1. Thanh

    Mình dùng OA cho nhãn hàng của mình, 4 tin nhắn broadcast/tháng là quá ít. Làm thế nào để mình có thể tăng lượng tin nhắn broadcast?

    Cảm Ơn!