Cách xóa hoặc chỉnh sửa một bình luận trên Facebook

Đôi lúc chém gió quá đà, bạn lỡ để lại một comment vô duyên tren Facebook. Để xóa hoặc chỉnh sửa comment đó, bạn làm như sau:

Để chỉnh sửa một bình luận Facebook:

  1. Di chuột qua bình luận và nhấp vào biểu tượng 
  2. Nhấp Chỉnh sửa…
  3. Chỉnh sửa bình luận của bạn
  4. Nhấn enter hoặc return để đăng bình luận đã cập nhật của bạn hoặc esc để hủy.

Để xóa một bình luận Facebook:

  1. Di chuột qua bình luận và nhấp biểu tượng 
  2. Nhấp Xóa…
  3. Nhấp Xác nhận

Khi bạn chỉnh sửa một bình luận, bạn sẽ nhìn thấy một ghi chú bên dưới bình luận của mình cho biết thời gian chỉnh sửa bình luận đó. Bất kỳ ai có thể nhìn thấy bình luận của bạn cũng có thể nhìn thấy ghi chú này và nhấp vào liên kết Đã chỉnh sửa để xem nội dung đã thay đổi.

xoa chinh sua binh luan Facebook

Đừng bỏ lỡ

Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!