Cách để bỏ Tag ảnh trên Facebook

Chức năng nhận diện khuôn mặt “tag suggestion” trên Facebook thực sự hiệu quả khi cần đánh dấu hàng loạt ảnh. Tuy nhiên, đôi lúc nó nhầm lẫn trong việc nhận diện và đánh dấu một người khác vào bức ảnh. Hoặc bạn muốn chủ động xóa bỏ tên mình ra khỏi một bức ảnh được bạn bè tag (đánh dấu) vào. Nhiều sự phiền toái do người khác tag tên bạn vào ảnh của họ, thậm chí là những bức ảnh nhạy cảm! Vậy làm sao để bỏ tag ảnh trên Facebook? Mời các nạn nhân bị tag ảnh theo dõi thủ thuật Facebook dưới đây:

Trường hợp “bị” người khác tag tên bạn vào ảnh của họ

Bạn mở bức ảnh mà tên bạn được tag, nhấp vào tùy chọn “Cho phép trên dòng thời gian” và chọn Ẩn từ dòng thời gian, như vậy bức ảnh mà bạn được đánh dấu sẽ ẩn đi khi người khác truy cập trang Facebook của bạn.

Cách để bỏ Tag ảnh trên Facebook
Cách làm này áp dụng trong trường hợp người đăng ảnh không chịu chủ động xóa tag ảnh. Bức ảnh đó vẫn còn tên của bạn và người khác vẫn thấy nếu truy cập vào link ảnh.

Cách xóa tag Facebook một cách triệt để và có chọn lọc  như sau:

Quản lý tag và yêu cầu tag của bạn bè?

Bạn truy cập link thiết lập riêng tư và quyền tag ảnh Facebook tại đây: www.facebook.com/settings?tab=timeline&view

Bạn sẽ thấy có mục How can i manage tags people add and tagging suggestions (Làm thế nào tôi quản lý tag người khác thêm và đề nghị tag?)

Tương ứng có 3 tùy chọn riêng tư khi có yêu cầu đánh dấu tên bạn vào bức ảnh như sau:

Cách để bỏ Tag ảnh trên Facebook

       1,Chọn ON: Bạn được quyền duyệt bức ảnh có gắn tên bạn hiện/ẩn trên Facebook. ( bạn bè sẽ không thấy ảnh mà bạn được tag!)

       2, Chọn Only me: Không ai có quyền tag tên bạn vào hoặc chọn một vài bạn bè có thể tag bạn.

       3,Bạn có quyền bật tắt tính năng Facebook tự động nhận diện khuôn mặt.

Cách làm đơn giản như hướng dẫn trong bài viết này giúp tên bạn không xuất hiện ở các bức ảnh không mong muốn, từ nay bất cứ ai muốn tag tên bạn vào ảnh của họ đều được bạn xét duyệt!

Đừng bỏ lỡ
Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!