Vào Facebook cực dễ

Bằng cách chỉnh sửa file Host theo dải IP mới cập nhật mới nhất. 
Máy tính của bạn luôn vào được Facebook với tốc độ cao và ổn định!
 #Dai IP vao Facebook file hosts cap nhat 1/11/2013 - FaceZalo.com
173.252.110.27 facebook.com
173.252.100.28 m.facebook.com
173.252.101.48 www.facebook.com
173.252.101.48 graph.facebook.com
173.252.101.48 login.facebook.com
173.252.101.48 api.facebook.com
173.252.101.48 apps.facebook.com
173.252.101.48 blog.facebook.com
173.252.106.17 chat.facebook.com
23.78.191.139 connect.facebook.net
23.0.160.81 creative.ak.fbcdn.net
173.252.101.48 sbx.facebook.com
173.252.101.48 secure.facebook.com
173.252.101.48 error.facebook.com
173.252.101.48 pixel.facebook.com
173.252.101.48 register.facebook.com
173.252.101.48 developers.facebook.com
173.252.99.10 bigzipfiles.facebook.com
173.252.73.62 attachment.fbsbx.com
184.51.126.51 profile.ak.fbcdn.net
184.51.126.8 static.ak.facebook.com
184.51.126.59 static.ak.fbcdn.net
173.252.113.24 vupload.facebook.com
173.252.113.24 vupload2.facebook.com
173.252.101.48 upload.facebook.com
173.252.101.48 vi-vn.facebook.com
173.252.101.48 vi-vn.connect.facebook.com
96.6.47.171 video.ak.fbcdn.net
23.3.13.8 photos-a.ak.fbcdn.net
23.0.163.59 photos-b.ak.fbcdn.net
204.245.162.35 photos-c.ak.fbcdn.net
23.0.163.58 photos-d.ak.fbcdn.net
23.3.13.48 photos-e.ak.fbcdn.net
23.0.163.58 photos-f.ak.fbcdn.net
204.245.162.50 photos-g.ak.fbcdn.net
23.0.163.42 photos-h.ak.fbcdn.net
184.51.126.145 sphotos-a.ak.fbcdn.net
184.51.126.144 sphotos-b.ak.fbcdn.net
184.28.17.216 sphotos-c.ak.fbcdn.net
165.254.6.27 sphotos-d.ak.fbcdn.net
184.26.142.81 sphotos-e.ak.fbcdn.net
184.26.142.67 sphotos-f.ak.fbcdn.net
184.51.108.74 sphotos-g.ak.fbcdn.net
184.51.108.83 sphotos-h.ak.fbcdn.net
act.channel.facebook.com act.channel.facebook.com
1-act.channel.facebook.com 1-act.channel.facebook.com
2-act.channel.facebook.com 2-act.channel.facebook.com
3-act.channel.facebook.com 3-act.channel.facebook.com
4-act.channel.facebook.com 4-act.channel.facebook.com
5-act.channel.facebook.com 5-act.channel.facebook.com
6-act.channel.facebook.com 6-act.channel.facebook.com
184.26.142.40 fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net
23.3.13.40 fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net
173.252.101.48 static.ak.connect.facebook.com
184.51.126.73 fbstatic-a.akamaihd.net
Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!