Text art – Bộ ký tự đẹp về tình yêu, icon trái tim, i love you

Bộ sưu tập những ký hiệu tình yêu, biểu tượng trái tim cực đẹp với phong cách Text Art.

Text art - Bộ ký tự đẹp về tình yêu - trái tim- heart art

Text art là nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ ( ký tự ASCII). Bằng vài thủ thuật, người ta dễ dàng tạo ra những tác phẩm từ đơn giản đến phức tạp.

Nghệ thuật ASCII là nghệ thuật tạo hình dựa trên 95 ký tự cơ bản quy định bởi mã ASCII ( American Standard Code for Information Interchange – hệ thống mã hoá ký tự dựa trên bảng chữ cái tiếng anh ). Hầu hết các tác phẩm của nghệ thuật ASCII yêu cầu những font chữ có bề rộng và dài cố định

Để sử dụng những hình vẽ đậm chất yêu đương này, bạn chỉ việc copy và dán chúng vào khung chát hoặc dòng trạng thái Facebook, Zalo ( bản PC lẫn mobile đều được). Dùng tốt trên iphone và Samsung!

Trái tim dollar

_____$$$$_________$$$$
___$$$$$$$$_____$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$
____________$$$
_____________$

Trái tim 2

______$¦$¦$¦$ ____ $¦$¦$¦$
____$¦$_____$$__$$_____$¦$
___$¦$________$$________$¦$
__ $¦$___________________$¦$
___$¦$__________________$¦$
_(¯`.´¯)$¦$___________$¦$(¯`.´¯)
(¯≻ ✦ ≺¯)$¦$_______$¦$(¯≻ ✦ ≺¯)
_(_.^._)____$¦$___$¦$____ (_.^._)
_____(¯`.´¯) __$¦$__ (¯`.´¯)
___ (¯≻ ✦ ≺¯) _ $_ (¯≻ ✦ ≺¯)
_____(_.^._) (¯`.´¯)_(_.^._)
__________(¯≻ ✦ ≺¯)
_____(¯`.´¯) (_.^._) (¯`.´¯)
___ (¯≻ ✦ ≺¯) ____(¯≻ ✦ ≺¯)
_____(_.^._) ______ (_.^._)

Khuôn mặt trái tim

¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´¶
¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶´¶¶¶¶¶´¶
¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
¶¶¶¶¶_______________¶¶¶
¶¶¶____________________¶
¶¶______¶¶______________¶
¶______¶¶¶¶______________¶
¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶
¶_______¶¶_______________¶
¶________________________¶
¶_____¶¶__________¶¶_____¶
¶¶_____¶¶________¶¶_____¶
¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶
¶¶¶¶¶________________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Trái tim rỉ máu

____$$$$$______$$$$
__$$$$$$$$$__$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$
__________$$$$$$
___________$$$$
____________$
___________$$$
__________$$$$$
_________$$$$$$$
_________$$$$$$$
__________$$$$$
_________________$
________________$$$
_______________$$$$$
______________$$$$$$$
______________$$$$$$$
_______________$$$$$

Trái tim bùng cháy khát khao 🙂

_______$__________$
______$$_____$___$$
_______$$_$___$_$$
______$$$__$____$$$
___$___$$_$$$__$$$$__$
__$$___$$$$$__$$$$___$$
___$$_$$$$$___$$$$$_$$
___$$$$$$$$$_$$$$$$$$$
__$$$*****$$$$$*****$$$$$
__$*_______*_*_______*$
__*____________________*
__*_________________*
__*_________________*
___*__________________*
____*_______________*
______*___________*
________*_______*
__________*___*
____________*

Cửa sổ trái tim yêu

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$
$$$$______$$___________$$$$
$$$_____________________$$$
$$______________________$$$
$$$_____________________$$$
$$$____________________$$$$
$$$$$_________________$$$$$
$$$$$$$______________$$$$$$
$$$$$$$$____________$$$$$$$
$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$
$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Biểu tượng nụ hôn – Kiss icon

▄▀▀▄▄▀▀▀▄
█▌▐██▌▄██
█▌▐█▌▄███
█▌▐▌▄████
█▌░▐█████
█▌▐▌▀████
█▌▐█▌▀███
█▌▐██▌▀██
▀▄▄▀▀▄▄▄▀

▄▄▄▀▀▄▄▄▄▄
██████████
███▌▐█████
███▌▐█████
███▌▐█████
███▌▐█████
███▌▐█████
███▌▐█████
▀▀▀▄▄▀▀▀▀▀

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
███▀▀▀▀███
██▌░▐▄▄▐██
██▌░▐█████
██▌░▀▀▀▐██
██▀▀█▌░▐██
██▌▐█▌░▐██
██▌▐▀▀░▐██
███▄▄▄▄███

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
███▀▀▀▀███
██▌░▐▄▄▐██
██▌░▐█████
██▌░▀▀▀▐██
██▀▀█▌░▐██
██▌▐█▌░▐██
██▌▐▀▀░▐██
███▄▄▄▄███

I luv u

111111111111111111111111111
1_________________________1
1_________________________1
1_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________1
1_________¶¶¶¶¶¶__________1
1_________¶¶¶¶¶¶__________1
1_________¶¶¶¶¶¶__________1
1_________¶¶¶¶¶¶__________1
1_________¶¶¶¶¶¶__________1
1_________¶¶¶¶¶¶__________1
1_________¶¶¶¶¶¶__________1
1_________¶¶¶¶¶¶__________1
1_________¶¶¶¶¶¶__________1
1_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________1
1_________________________1
1_________________________1
1____¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶____1
1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1
1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1
1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1
1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1
1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____1
1______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______1
1________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________1
1_________¶¶¶¶¶¶¶_________1
1__________¶¶¶¶¶__________1
1___________¶¶¶___________1
1____________¶____________1
1_________________________1
1_________________________1
1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1
1___¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶___1
1___¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶___1
1___¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶___1
1___¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶___1
1___¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶___1
1___¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶___1
1___¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶___1
1___¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶___1
1____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶____1
1______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______1
1________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________1
1_________________________1
111111111111111111111111111

Trái tim 

___$$$___$$$____
__$$$$$_$$$$$___
__$$$$$$$$$$$___
____$$$$$$$_____
______$$$_______
_______$
_____¸.•´¸.•*¸.•*´¨`*•.♥
_____*.¸¸.•*¨`

I love … {ai đó}

╔══╗
╚╗╔╝
╔╝¯`v´¯
╚══`.¸.{ai đó}

Đóa hoa yêu

__00000___00000_
_00000000_0000000_
_0000000000000000_
__00000000000000_
____00000000000_
_______00000_
_________0_
________*_
_______*_
______*_
______*_
_______*_
________*_
_________*_

Câu hỏi tình yêu

____$$$$$$$______ $$$$$$$
__$$______$$$__$$$______ $$
_$$________$$_$$_________ $$
_$___________$$$__________ $$
_$__________$$_$$_________ $$
_$$_________$$$$$________ $$
__$$_________$$$________ $$
____$$________$________ $$
_____$$$_____________ $$$
_______$$__________ $$
_________________ $$
________________ $$
_______________ $$
______________ $$
_____________ $$
_____________ $$$___$$
______________ $$__$$$
_______________ $$$$$$
_______________ $$$$$$
___________ $$$$$$$$$$

I love you 

____$$$$$$$$$____
____$$$$$$$$$____
______$$$$$______
______$$$$$______
______$$$$$______
______$$$$$______
____$$$$$$$$$____
____$$$$$$$$$____
_________________
_$$$$$$___$$$$$$_
$$$$$$$$_$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$_
___$$$$$$$$$$$___
_____$$$$$$$_____
_______$$$_______
________$________
_________________
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$$_$$$$$$__
___$$$$$$$$$$$___
_____$$$$$$$_____
______$$$$$______
______$$$$$______
______$$$$$______
_________________
_____$$$$$$$_____
___$$$$$$$$$$$___
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$___$$$$$__
___$$$$$$$$$$$___
_____$$$$$$$_____
_________________
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$$_$$$$$$__
___$$$$$$$$$$$___
____$$$$$$$$$____

Đóa hoa hồng

___$$@@____@@$$______
__$$ @@@-_-@@$$$$____
_$$@@@@-_-@@@$$$$___
$$$@@@@@-_-@@@$$$__
$$$@@@@-_-@@@@$$$$_
$$$@@@-_-@@@@@$$$$_
$$$$@@@-_-@@@@$$$$_
$$$$$$@@@-_-@@@$$$$_
_$$$$$@@@-_-@@@$$$__
__$$$$–@@@-_-@@$$$__
___$$$$@@@-_-@$$$$___
_____$$$@@@-_-@$$___
________$$@@@$$_____
_–$$______$$-@$$______
$$—$$_______$$________
$__–$$$_____ $_________
____–$$$____$_________
________$$__$__________
_____-$$$$$__$__________
____$$$__-$$_$__________
___$$$$$____$_____$$$$$
____$$$____$___$$$_$$$$$
_____$$____$__$$____$$$$
______$___$_$$________$$
_________$$$___________$
_________$$____________
_________$______________
_________$______________
________$____$$$________
_______$___$$$$$$_______
______$__$$______$______
_____$_$$$$_____________
_____$$__$$$___________
_____$_____$$__________
____$_______$_________-
____$__________________

Xe tải chở tình yêu

┈╱▔▔▔▔▔▔▔▔╲┈┈┈┈
╱▔▔▔▔▔▔▔▔╲╱┈┈┈┈
▏┳╱╭╮┓┏┏┓▕╱▔▔╲┈
▏┃╱┃┃┃┃┣▏▕▔▔╲╱▏
▏┻┛╰╯╰╯┗┛▕▕▉▕╱╲
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▔▔▔╲▕
▇▇╱▔╲▇▇▇▇▇╱▔╲▕╱
┈┈╲▂╱┈┈┈┈┈╲▂╱▔┈

Hoa văn trái tim – Heart motif

________¶¶
______¶¶
____¶¶
__¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_____¶¶________¶¶
¶¶_____¶¶__¶¶______¶¶
¶¶______¶¶__¶¶_____¶¶
¶¶________¶¶_______¶¶
_¶¶_______________¶¶
___¶¶___________¶¶
____¶¶________¶¶
______¶¶_____¶¶
_______¶¶__¶¶
_________¶¶
_________¶¶
________¶¶
______¶¶
____¶¶
__¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_____¶¶________¶¶
¶¶_____¶¶__¶¶______¶¶
¶¶______¶¶__¶¶_____¶¶
¶¶________¶¶_______¶¶
_¶¶_______________¶¶
___¶¶___________¶¶
____¶¶________¶¶
______¶¶_____¶¶
_______¶¶__¶¶
_________¶¶
_________¶¶
________¶¶
______¶¶
____¶¶
__¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_____¶¶________¶¶
¶¶_____¶¶__¶¶______¶¶
¶¶______¶¶__¶¶_____¶¶
¶¶________¶¶_______¶¶
_¶¶_______________¶¶
___¶¶___________¶¶
____¶¶________¶¶
______¶¶_____¶¶
_______¶¶__¶¶
_________¶¶
_________¶¶
________¶¶
______¶¶
____¶¶
__¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_____¶¶________¶¶
¶¶_____¶¶__¶¶______¶¶
¶¶______¶¶__¶¶_____¶¶
¶¶________¶¶_______¶¶
_¶¶_______________¶¶
___¶¶___________¶¶
____¶¶________¶¶
______¶¶_____¶¶
_______¶¶__¶¶
_________¶¶
_________¶¶

Love rules – Nguyên tắc tình yêu

╱▔▔╲╱▔▔╲┊┊╭━━━
▏┈╭╮╭╮┈▕┊┊┃L◯VE
╲┈┏━━┓┈╱┊╭┫RULES
┊╲╰━━╯╱━━╯╰━━━
┊┊╲┈┈╱┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊╲╱┊┊┊┊┊┊┊┊┊

Tách trà bùng cháy yêu thương

┊┊┊┊╭╯╭╯┊┊┊
┊╱▔╭╯╭╯▔╲┊┊
▕╲▂▂▂▂▂▂╱▏┊
┊▏┈╱╲╱╲┈▕━╮
┊▏┈╲┈┈╱┈▕┊┃
┊▏┈┈╲╱┈┈▕━╯
┊╲▂▂▂▂▂▂╱┊┊

 

Trái tim 

_______¶¶¶_¶¶¶
______¶¶__¶__¶¶
______¶¶_____¶¶
_______¶¶___¶¶
________¶¶¶¶¶
_________¶¶¶
__________¶

Nếu chưa đủ, bạn có thể tham khảo toàn bộ font chữ – ký tự – icon chát Facebook Zalo độc đẹp nhất

Có gì chưa rõ, bạn hãy gửi comment ở dưới bài này nha!

5/5 - (1 vote)
Đừng bỏ lỡ
Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!