Text art – Biểu tượng, ký hiệu thú cưng, icon động vật

Trong loạt tranh vẽ bằng chữ, ( text art), mình xin bổ sung thêm các ký tự, bộ icon và ký hiệu nghệ thuật diễn tả thú cưng – động vật nói chung. Hi vọng những tranh chữ này sẽ giúp cho bộ icon ký hiệu facebook zalo của bạn thêm phong phú!

Text art - Biểu tượng, ký hiệu thú cưng, icon động vật
Tặng bạn bức ảnh cô bé ôm chú chó rất đẹp và đáng yêu ^^

Gấu trúc Panda
_§§§§§___§§§§§§§__§§§§§§
§§§§§§§§§_______§§§§§§c§§
§§§§§§_____________§§§§d§
§§§§_________________§§§§
§§§___________________§§§
_§§___________________§§
_§_____________________§
_§__§§§___________§§§__§
§__§___§_________§___§__§
§_§_§§__§_______§__§§_§_§
§_§_§§§_§_______§_§§§_§_§
§_§_§§§_§_§§§§§_§_§§§_§_§
§__§___§__§§§§§__§___§__§
_§__§§§____§§§____§§§__§
_§_______§__§__§_______§
__§_______§§_§§_______§
___§§_______________§§
_____§§___________§§
____§§§§§§§§§§§§§§§§§
___§§_______________§§
__§§______§§§§§______§§
_§§§______§___§______§§§
§§§§§_____§___§_____§§§§§
§§§§§____§_____§____§§§§§
§§§§§____§_____§____§§§§§
_§§§§§§§§_______§§§§§§§§
__§§§§§§§_______§§§§§§§
__§§___§§_______§§___§§
__§§___§§_______§§___§§
__§§___§§_§§§§§_§§___§§
__§§§§§§§§_____§§§§§§§§
___§§§§§_________§§§§§

Gấu bông misa

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶8888¶¶¶¶¶¶¶¶8888¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶88___8¶88888¶8___8¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶8__8__8_____8__8__8¶¶¶¶
¶¶¶¶¶8_888_________888__8¶¶¶
¶¶¶¶¶8__________________8¶¶¶
¶¶¶¶¶¶8________________8¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶8__88______88__8¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶8__88______88__8¶¶¶¶¶
¶¶¶¶88¶8______888_____8¶¶¶¶¶
¶¶¶8__888____8_8_8___8¶¶¶¶¶¶
¶¶¶8_____8____888___8¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶8______88______888¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶88_______________88¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶88_______________8¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶8888____________8¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8_____________8¶¶¶
¶¶¶¶888¶¶¶8_______8______8¶¶
¶¶¶8___8888______88888___8¶¶
¶¶¶8______8_____8_____8_8¶¶¶
¶¶¶8______8_____8_____88¶¶¶¶
¶¶¶8______8_____8_____8¶¶¶¶¶
¶¶¶8_______888888_____8¶¶¶¶¶
¶¶¶¶8___888¶¶¶¶¶8_____8¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶888¶¶¶¶¶¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Sóc con xinh xắn

————————–$$$$$$
————————$$…….$$$
———————$$$……….$$$
——————-$$$………….$$$
—–$*-$*——-$$…………….$$$
—–$.$..$——$$………………$$
—–+$.$$$—-$$……………….$$
—+*……$$—-$$………………$$
–$…………$$—$$…………….$$
-$..О………..$$$$…………….$$
$…………….$$$:……………$$
$$…………….$$$$…………$$
–*$$$…………….$$……….$$
——$…………….$$………..$$
—–$…..$$…………$………$$
——$..$….$$……….;$……$$
—-$$$$$……$……..;$……$$
——–$…………….;$…..$$
——-$$…………………$$
——-$$$………………$$
—-$$$$$$$$$$$$$$$$$

Biểu tượng gấu ( chắc là gấu chó  kaka)

┈┈╭━╱▔▔▔▔╲━╮┈┈┈
┈┈╰╱╭▅╮╭▅╮╲╯┈┈┈
╳┈┈▏╰┈▅▅┈╯▕┈┈┈┈
┈┈┈╲┈╰━━╯┈╱┈┈╳┈
┈┈┈╱╱▔╲╱▔╲╲┈┈┈┈
┈╭━╮▔▏┊┊▕▔╭━╮┈╳
┈┃┊┣▔╲┊┊╱▔┫┊┃┈┈
┈╰━━━━╲╱━━━━╯┈╳

Mèo kitty

╭━━━╮┈┈╱╲┈┈┈╱╲
┃╭━━╯┈┈▏▔▔▔▔▔▕
┃╰━━━━━▏╭▆┊╭▆▕
╰┫╯╯╯╯╯▏╰╯▼╰╯▕
┈┃╯╯╯╯╯▏╰━┻━╯▕
┈╰┓┏┳━┓┏┳┳━━━╯
┈┈┃┃┃┈┃┃┃┃┈┈┈┈
┈┈┗┻┛┈┗┛┗┛┈┈┈┈

Con mèo chăng?

__$$$_________$$$______
__$_$$__$$$__$$_$______
__$__$$$$$$$$$__$______
__$___$$$$$$$___$______
__$_$$$$$$$$$$$_$______
__$$$$$$$$$$$$$$$______
___$$$$$$$$$$$$$_______
__$$$$_$$$$$_$$$$______
__$$$___$$$___$$$______
$$$$__$__$__$__$$$$____
__$$$___$$$___$$$______
__$$$$_$$$$$_$$$$______
_$_$$$$$$_$$$$$$_$_____
$___$$$$$$$$$$$___$____
______$$$$$$$__________
_______$$$$$___________
_______$$$$$___________
_____$$$$$$$$$_________
____$$$$$$$$$$$________
___$$$$$$$$$$$$$_______
__$$$$$$$$$$$$$$$______
__$$$_$$$$$$$_$$$______
__$$__$$$$$$$__$$_____$
______$$$$$$$________$$
______$$$$$$$_______$$_
______$$$$$$$$$$___$$__
_______$$_$$___$$$$$___
______$$$_$$$__________
_____$$$$_$$$$_________
_____$$$$_$$$$_________

Dáng mèo này ngộ ghê ( như kiểu mèo đang …ỉa ấy !!)

_____$$_____$$
_____$$$___$$$
_____$$$$$$$$$_______$$
______$$$$$$$_______$$$
_______$$$$$________$$$$
________$$$__________$$$$
________$$$$__________$$$
________$$$$$$$______$$$
________$$$$$$$$____$$$
_________$$$$$$$____$$
__________$$$$$$___$$
__________$$$$$_$__$$
__________$$$$_$$$_$$
__________$$$_$$$$$_$$
_________$$$__$$$$_$$

Mặt con mèo này gian vl

┈┈╱╲┈┈┈╱╲┈┈╭━╮┈
┈╱╱╲╲__╱╱╲╲┈╰╮┃┈
┈▏┏┳╮┈╭┳┓▕┈┈┃┃┈
┈▏╰┻┛▼┗┻╯▕┈┈┃┃┈
┈╲┈┈╰┻╯┈┈╱▔▔┈┃┈
┈┈╰━┳━━━╯┈┈┈┈┃┈
┈┈┈┈┃┏┓┣━━┳┳┓┃┈
┈┈┈┈┗┛┗┛┈┈┗┛┗┛┈

Thỏ con ngây thơ vô cùng tội

___$$$_____________$$$
__$___$___________$___$
_$_____$_________$_____$
_$_$$___$$$$$$$$$___$$_$
_$_$$$___$______$__$$$_$
_$_$__$__$______$_$__$_$
_$_$__$$$________$$__$_$
_$_$$$_____________$$$_$
_$_$_________________$_$
__$___________________$
__$___________________$
_$_____________________$
_$____$$_________$$____$
$____$_$$_______$_$$____$
$____$o_$_______$o_$____$
$_____$$___$$$___$$_____$
_$_______$__$__$_______$
__$_______$$_$$_______$
___$_________________$
____$$_____________$$
______$$$$$$$$$$$$$
________$_______$
_______$_________$
___$$$_$_________$_$$$
__$___$$___$$$___$$___$
__$____$___$_$___$____$
__$____$$$$$_$$$$$____$
__$____$___$_$___$____$
___$$$$$$$$___$$$$$$$$

Cún cưng

________$$$$$$$$$
______$$_________$$
_____$_____________$
____$_______________$
___$$_______________$$
__$$_________________$$
__$_$_$$_________$$_$_$
_$__$$$$$_______$$$$$__$
_$__$$o$$_______$o$$$__$
_$__$_$$_________$$_$__$
_$__$_______________$__$
$___$_____$$$$$_____$___$
$___$_____$$$$$_____$___$
$___$$_____$$$_____$$___$
_$__$$______$______$$__$
_$__$_$__$__$__$__$_$__$
__$_$_$___$$_$$___$_$_$
___$$__$_________$__$$
______$_$$_____$$_$
______$___$$$$$___$
______$___________$
_____$_____________$
_____$_____________$
____$$____$___$____$$
___$_$____$___$____$_$
___$_$____$___$____$_$
___$__$___$___$___$__$
___$__$___$___$___$__$
__$___$___$___$___$___$
__$___$____$_$____$___$
___$$$$____$$$____$$$$
_______$$$$___$$$$

Chó pitbull

┈╭━━━━━━━━━━━╮┈
╭╯┈╭━━╮┈╭━━╮┈╰╮
┃┈┃┃╭╮┃┈┃╭╮┃┃┈┃
┃┈┃┻┻┻┛┈┗┻┻┻┃┈┃
┃┈┃╭╮┈◢▇◣┈╭╮┃┈┃
╰┳╯┃╰━━┳┳┳╯┃╰┳╯
┈┃┈╰━━━┫┃┣━╯┈┃┈
┈┃┈┈┈┈┈╰━╯┈┈┈┃┈

Con cáo hay con chó nhỉ?

╱▏┈┈┈┈┈┈▕╲▕╲┈┈┈
▏▏┈┈┈┈┈┈▕▏▔▔╲┈┈
▏╲┈┈┈┈┈┈╱┈▔┈▔╲┈
╲▏▔▔▔▔▔▔╯╯╰┳━━▀
┈▏╯╯╯╯╯╯╯╯╱┃┈┈┈
┈┃┏┳┳━━━┫┣┳┃┈┈┈
┈┃┃┃┃┈┈┈┃┃┃┃┈┈┈
┈┗┛┗┛┈┈┈┗┛┗┛┈┈┈

Đây chắc là thỏ?

______$$$_________$$$
____$$___$$_____$$___$$
___$_______$___$_______$
__$_________$_$_________$
__$___$$$___$_$___$$$___$
_$___$$_$$___$___$$_$$___$
_$___$$_$$___$___$$_$$___$
__$__$$$$$_______$$$$$__$
__$___$$$_________$$$___$
___$________$_$________$
____$_________________$
_____$____$_____$____$
____$______$$$$$______$
___$___________________$
___$___________________$
____$_________________$
_____$$$___________$$$
________$$$$$$$$$$$
_________$_$___$_$
________$_$_____$_$
_______$_$_______$_$
____$$__$________$__$$
____$__$_$_______$_$__$
_____$$_$_$_____$_$_$$
________$__$___$__$
_________$__$$$__$
_________$___$___$
________$____$____$
________$____$____$
_________$$$$_$$$$

Heo ngu 🙂

┈┏━╮╭━┓┈╭━━━━╮
┈┃┏┗┛┓┃╭┫ⓞⓘⓝⓚ┃
┈╰┓▋▋┏╯╯╰━━━━╯
╭━┻╮╲┗━━━━╮╭╮┈
┃▎▎┃╲╲╲╲╲╲┣━╯┈
╰━┳┻▅╯╲╲╲╲┃┈┈┈
┈┈╰━┳┓┏┳┓┏╯┈┈┈
┈┈┈┈┗┻┛┗┻┛┈┈┈┈

Heo bác học =))

__¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶
_¶_____¶___________¶_____¶
¶_______¶_________¶_______¶
¶________¶_______¶________¶
¶________¶_¶¶¶¶¶_¶________¶
¶________¶¶_____¶¶________¶
¶_______¶_________¶_______¶
_¶_____¶___________¶_____¶
__¶____¶_¶¶¶___¶¶¶_¶____¶
___¶¶¶¶_¶___¶_¶___¶_¶¶¶¶
______¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶
_____¶__¶___¶_¶___¶__¶
_____¶___¶¶¶___¶¶¶___¶
_____¶_______¶_______¶
_____¶____¶__¶__¶____¶
______¶____¶¶_¶¶____¶
_______¶___________¶
________¶¶¶_____¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶

Cừu aries

▕▔▔╲╱▔▔▔╲╱▔▔▏
┈╲_╱╰╮┈╭╯╲_╱
┈┈┈▏▉╮┈╭▉▕
┈┈╱╲╰╰┊╯╯╱╲
┈╱╰▕╰╰┳╯╯▏╯╲
▕╰╰╰╲╰┻╯╱╯╯╯▏
▕╰╰╰╰▔▔▔╯╯╯╯▏
▕╰╰╰╰╰╮╭╯╯╯╯▏
┈╲╭╮┈╰╮╭╯╭╮╱
┈┈┫┣╭━━━╮┫┃
┈┈┃┃┃┈┈┈┃┃┃
┈┈┗┛┛┈┈┈┗┗┛

Voi rạp xiếc

┈┈┈┈╱▔▔▔▔▔╲┈╱▔╲
┈┈┈┈▏┈┈▏╭╮▕┈▏╳▕
┈┈┈┈▏┈┈▏┈┈▕┈╲▂╱
┈╱▔▔╲▂╱╲▂▂┈╲▂▏▏
╭▏┈┈┈┈┈┈┈▏╲▂▂╱┈
┃▏┈┈┈┈▏┈┈▏┈┈┈┈┈
╯▏┈╲╱▔╲▅▅▏┈┈┈┈┈
┈╲▅▅▏▕▔▔▔▔▏┈┈┈┈

Thỏ đi ….tè =))

_##___________________####
#####________________#####
######______________######
_#######____________######
___########________#######
____#########_____#######_
______########____#######_
_______#########__#######_
___________######_#####___
______________########____
________#############_____
______#################___
_____###(__)############___
____###################___
___#####################__
____###################___
_____#################____
_________##########_______
________#############_____
______################____
_____####/ ######## \####___
____####/ ########## \####__
___####/ ############ \###_
___###/ ############# |###_
___###| ############## /##_
___###\ ############# /##___
____##################____
_____################_____
______##############______
_______############_______
_______############_______
_______############_______
_______############_______
_______#####__#####_______
_______####____####_______
______#####____#####______
___########____########___
___########____########___

Con khỉ

┊┊┊╱▔▔▔▔▔╲┊┊┊┊┊
┊┊╱┈┈╱▔╲╲╲▏┊┊┊┊
┊╱┈╭━━╱▔▔▔▔╲━━╮
┊▏┈┃▔▔▏╭▅╭▅▕▔▔┃
┊▏┈╰━╱┈╭┳┳╮┳╲━╯
┊╲┈┈╲▏╭━━━━╯▕┊┊
┊┊╲┈┈╲▂▂▂▂▂▂╱▔╲

Ốc sên

______$$$$$$$_____$____$
_____$_______$_____$___$
____$__$$$$$__$____$___$
___$__$_____$__$___$__$
___$_$__$$$__$_$____$$
___$_$_$___$_$_$__$$$$$
___$_$_$_$_$_$_$_$_____$
___$_$_$__$__$_$_$___$_$
___$_$__$___$__$_$_$___$
___$__$__$$$__$__$__$__$
____$__$_____$__$____$_$
_____$__$$$$$__$______$
____$_$_______$______$
___$___$$$$$$$______$
__$________________$
_$________________$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Lạc đà

________$
_______$$
___$$$$$$
_$$_O-$$$
$$$$$$$$$$
_$$__$$$$$
_$___$$$$
_$___$$$$
_$__$$$$
_$__$$$$
_$_$$$$$_______$$$$$
_$_$$$$_______$$$$$$$
_$_$$$$$$____$$$$$$$$$
_$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$______$$$$$$$
_______$$$$_______$$$$$$
_______$$$_________$$$$$
_______$$$_________$$$_$
_______$$$_________$$$_$
_______$$$__________$$_$
_______$$$__________$$$$
______$$___________$$$

Vịt con xấu xí

_______$$$$$$
______$$_____$$
_____$__(•)____$$
___$$__________$
______$$_____$
_____$____$
____$____$__$$$__$$______$
__$$_____$_____$$__$$__$$$
__$______$___________$$__$
__$$_______$______$$_____$
__$$________$$$$$$______$
___$$$________________$
_____$$$$__________$$
_______$$$$$$$$$$$$

Con chim gì đây?

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┈╭━━━━━╮┈┈┈┈┈┈┈┈
┈╰┳━━━━╰╮╭━╮┈┈┈┈
┈┈╰┳━━━━┣╯▊╲┈┈┈┈
┈┈┈╰━┳━━╯╰╱▔┈┈┈┈
┈┈┈┈┈╰━┳┳╯┈┈┈┈┈┈
━━━━━━━┻┻━━━━━━━

Bầy gà con lon ton

____$$$__________$$$
___$___$________$___$
_$$_o___$_____$$_o___$
$$$_____$____$$$_____$
_$$_____$_____$$_____$
___$____$$$$$___$____$$$$$$
____$$______$____$$______$
____$__$__$_$____$__$__$_$
____$___$$_$_____$___$$_$
____$______$_____$______$
_____$____$_______$____$
______$$$$_________$$$$
_____$____$_______$____$

Cô gà mái

┈╱▔▔▔╲┈┈┈╭━╮┈
╱╲┊▕┊▕╲┈┈┃┊▋╲
▏┊╲┊┃┊▏┃┈╲┊▕▔
╲╲┊╲▕┊▏╱▂▂╯┊▏
┈╲┊╲╲┃╱╯╯╯╯╯▏
┈┈▔╲▔╯╯╯╯╯╯╱┈

Con kiến

░░╚══╗░╔═╔════╝
╚═╦═╗╠═╩═╩╗╔═╦═╗
░░║▒╠╣▒▒▒▒╠╣▒║▒║
╔═╩═╝╠═╦═╦╝╚═╩═╝
░░╔══╝░╚═╚════╗

Con rết?

. .╚⊙ ⊙╝..
╚═███═╝
.╚═███═╝
..╚═███═╝
…╚═███═╝
…╚═███═╝
..╚═███═╝
.╚═███═╝
╚═███═╝
╚═███═╝
.╚═███═╝
..╚═███═╝
…╚═███═╝
…╚═███═╝
..╚═███═╝
.╚═███═╝
╚═███═╝
╚═███═╝
.╚═███═╝
..╚═███═╝
…╚═███═╝
…. ╚═█═╝

Cá heo

__________________ ##
_________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*#######*##*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####

Con này là cá ngựa

________$$$$..
______$$$$$$$$$
______$$$$$$$_$
_____$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$
_____$$$$$$_$$$$$
____$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$_____$
____$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$
_$$$$___$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
__$__$$$$$$
____$$$$$$
____$$$$$
___$$$$$$_____$
___$$$$$$___$$_$$
____$$$$$___$__$$
____$$$$$______$$
_____$$$$$____$$$
_______$$$$$$$$$
__________$$$$

Cá voi

┊┊┊┊┊╭╭╭╮╮╮┊┊┊┊
┊┊┊┊┊╰╰╲╱╯╯┊┊┊┊
┊┏╮╭┓╭━━━━━━╮┊┊
┊╰╮╭╯┃┈┈┈┈┈┈┃┊┊
┊┊┃╰━╯┈┈╰╯┈┈┃┊┊
┊┊┃┈┈┈┈┈┈┈╰━┫┊┊
╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲

Có kí hiệu động vật nào vui vui, bjan hãy comment vào dưới bài này nha!

Text art – Biểu tượng, ký hiệu thú cưng, icon động vật
Cảm ơn bài viết

Từ khóa tìm kiếm :

  • bộ ảnh icon mèo ton trên Face (1)
  • mã icon hình động vật (1)
Đừng bỏ lỡ

Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!