Khám phá từ khóa

truyện tào lao

Giải nghĩa một số thể loại truyện

Giải nghĩa một số thể loại truyện. 1 . XUYÊN KHÔNG. –  Xuyên không là gì ? Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so…