Khám phá từ khóa

Thần kinh

Về mặt thần kinh học, Qualia là gì?

Theo như những gì mình đọc được về Qualia (Mình chưa đọc được nhiều) thì Qualia là trải nghiệm chủ quan của mỗi người. Đại khái là những cảm giác của riêng bạn mà không thể diễn tả được thành lời, hoặc dù nếu có cố hết sức nói ra, miêu tả…