Khám phá từ khóa

Tây Tạng

Cuộc sống đời thường ở Tây Tạng thú vị ra sao?

Bài chia sẻ của Andrew Gwan, làm việc ở Tây Tạng , sống ở Bắc Kinh (Đây chỉ là những suy nghĩ của tôi, một người của xã hội hiện đại, về họ.) Người Tây Tạng bình thường quá sùng đạo để nhận ra rằng thể chế chính trị thần quyền là không…