Khám phá từ khóa

tâm linh

Khai nhĩ căn theo quan điểm Phật Giáo và khoa học

Bài này nói về trải nghiệm về lục căn. Là trải nghiệm cho nên là ném sách vở sang 1 bên dùm ạ. Những cái sẽ nói dưới đây mọi người nên nhớ rằng ai cũng có cả. Không ai không có. Nên đừng thần thánh hóa những cái này lên để tự nhục. Nên nhớ…