Khám phá từ khóa

Rich Snippets

Xác nhận Google Local bằng điện thoại bàn

Google Local là công cụ giúp cải thiện tương tác người mua với doanh nghiệp. Đặc biệt là những doanh nghiệp chuyên bán hàng online.  Như các bạn đã biết, Google cho xác nhận Page doanh nghiệp địa phương hay các cửa hàng địa phương. Mục…