Khám phá từ khóa

real love

Tình yêu thật sự có tồn tại không?

Chia sẻ về TÌNH YÊU của Surjit Raghunath, người sáng lập Affomation Inc. Tôi đã từng có một mối tình như thế. Người ấy sống xa tôi hàng nghìn dặm ở quê nhà Ấn Độ. Mặc dù tôi đã lập gia đình và có một người vợ đáng yêu chăm sóc tôi và…