Khám phá từ khóa

quan hệ tình dục

Hiếp dâm, ấu dâm, giao cấu có gì khác nhau?

Thời điểm này, Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều tệ nạn hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô với trẻ em  ( ấu dâm) . Nhiều nguyên do lý giải cho sự gia tăng này bởi xã hội phát triển, du nhập văn hóa phương Tây, cùng với tốc độ phát triển Internet…