Khám phá từ khóa

nước MỸ

Tình trạng bất bình đẳng giới ở Mỹ tệ như thế nào?

Bất bình đẳng giới ở Mỹ nó rất khủng khiếp các bạn ạ! 1. Đàn ông chiếm hơn 98% tổng số tử vong do chiến tranh. 2. Đàn ông chết trẻ hơn. 3. Phụ nữ kiểm soát hầu hết của cải (xem 2) 4. Những công việc "dơ bẩn", như thu gom…