Khám phá từ khóa

IQ

So sánh EQ (chỉ số cảm xúc) và IQ (chỉ số thông minh)

Cái gì quan trọng hơn trong cuộc đời? EQ (chỉ số cảm xúc) hay IQ (chỉ số thông minh)? EQ là gì?  “EQ” là viết tắt của cụm từ: Emotional Quotient, tức là : chỉ số thông minh cảm xúc. Người ta có câu :” Với IQ người…