Khám phá từ khóa

Hút cần

Cảm giác phê cần là thế nào? – Có nên hút cần không?

Hey cảm giác phê cần hoặc phê các loại cùng họ nhà THC thế nào vậy ? (THC là tetrahydrocannabinol, tập hợp họ nhà cần) Hôm nọ có bạn hỏi ý kiến về hợp pháp hóa cần sa, nên tui dịch bài này cho các bạn tò mò về cần :D Theo như tui…