Khám phá từ khóa

hột le

Phong tục cắt hột le phụ nữ của người Hồi Giáo

Một trong những điều bất hạnh của phụ nữ Hồi Giáo là bạn có thể bị cắt hộ le, là cắt cái đầu của cái bộ phận sinh dục đó. Tuy không phải tất cả phụ nữ Hồi Giáo nào cũng bị ép làm điều này nhung ước tính hiện tại thì: Có hơn 300 triệu…