Khám phá từ khóa

học cách kiếm tiền

Cách kiếm tiền trên Youtube mà không cần Re-upload!

Kiếm tiền trên Youtube mà không cần Re-upload, chưa cần sáng tạo nội dung ??? Mình thấy thực tế thế này: - Mọi ông làm Re-upload đều có thể bị chết kênh một cách tức tưởi. - Những ai muốn làm sáng tạo nội dung thì thiếu view, và thiếu…

11 Loại tư duy của người thành đạt

1. Tư duy hoàn cảnh: khả năng suy nghĩ vượt lên trên khỏi bản thân và thế giới của bạn để xử lý các ý tưởng với một quan điểm toàn diện. 2. Tư duy tập trung: khả năng suy nghĩ rõ ràng về các vấn đề bằng cách loại bỏ những yếu tố gây nhiễu…