Khám phá từ khóa

Hổ phách

Cách nhận biết hổ phách thật hay giả

CÁCH ĐƠN GIẢN PHÂN BIỆT HỔ PHÁCH THẬT GIẢ Một cuối tuần đẹp trời, ông anh dưới Bà Rịa gọi gấp cho mình bảo bắt xe ngay xuống chỗ ổng có việc quan trọng. Lật đật chạy xuống, ổng bảo ngoài hội chợ gần nhà đang bán 1 cái tượng Hổ phách hình…