Khám phá từ khóa

Hack Web-Blog

Khủng hoảng Vccorp và hệ lụy?

KHỦNG HOẢNG " LỚN NHẤT " LẦN ĐẦU TIÊN XẢY RA TRONG LÀNG TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM ? Câu hỏi đặt ra là: Chuyện gì xảy ra nếu tất cả các hệ thống của Vccorp biến mất trong vòng 1 tháng ? Cho tới nay thì toàn bộ hệ thống của Vccorp vẫn…