Khám phá từ khóa

Google Driver

Lỗi đồng bộ file lên Google Driver

Google Driver là nền tảng, ứng dụng lưu trữ và động bộ dữ liệu đám mây. Bạn có thể upload file từ máy tính lên server, rồi tải ngược về các thiết bị khác! Tuy nhiên, do việc đồng bộ và xử lý file diễn ra liên tục, nên sẽ phát sinh một số…