Khám phá từ khóa

Google Chrome

Cách copy khi web chặn bấm chuột phải/chống sao chép?

Vì nhiều lý do liên quan tới bản quyền mà nhiều trang web chặn chức năng copy văn bản thông qua các mã (JavaScript) đặc biệt. Một khi gặp tình huống này, khách truy cập không thể bấm chuột phải, hoặc chọn lựa bất kì dòng chữ nào trên…