Khám phá từ khóa

girl next door

The girl next door là gì?

Một số cuộc thi sắc đẹp có dùng cụm từ The girl next door. Thậm chí nhiều tác phẩm truyện ngắn, nhạc cũng có nói tới "cô gái next door". Vậy  The girl next door là gì? The girl next door là cụm từ chỉ các cô gái có style dễ thương và dễ…