Khám phá từ khóa

GDP

Tại sao Việt Nam nhìn có vẻ giàu hơn Philipines? 

Việt Nam giàu hơn Philipines? Câu hỏi này được trả lời bởi Warren Wai, người thường xuyên đến Philipines và Việt Nam Thực ra thì Philipines giàu hơn Việt Nam (xem bảng GDP bình quân đầu người) Tuy nhiên, tôi đồng ý…