Khám phá từ khóa

Dragon Ball Super

Ai là kẻ mạnh nhất, Jiren, Goku hay Beerus?

Dragon Ball Super: Jiren đối đầu với Thần Hủy Diệt Beerus, ai mạnh hơn Trả lời bởi Ian Brooks - tốt nghiệp Hóa học và Địa lý tại Trường Đại học Harlow. Các thần hủy diệt (THD) có sức mạnh không ngang nhau. Có một điều khá chắc rằng…