Khám phá từ khóa

danh bạ điện thoại

Đồng bộ danh bạ giữa các máy Samsung, Sony, LG, HTC, iphone 5-6-8-X

Không chỉ được phép chuyển đổi nhà mạng số điện thoại, bạn có thể sao chép danh bạ từ điện thoại này sang điện thoại khác, từ Android sang iOS một cách đơn giản! Việc người dùng sử dụng cùng lúc nhiều chiếc điện thoại với nền tảng hệ…