Khám phá từ khóa

dâm ô

Hiếp dâm, ấu dâm, giao cấu có gì khác nhau?

Thời điểm này, Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều tệ nạn hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô với trẻ em  ( ấu dâm) . Nhiều nguyên do lý giải cho sự gia tăng này bởi xã hội phát triển, du nhập văn hóa phương Tây, cùng với tốc độ phát triển Internet…