Khám phá từ khóa

Coldplay

Ý nghĩa của bài hát Fix You – Coldplay?

Ý nghĩa của bài hát Fix You - Coldplay? Nên nghe khi đọc: https://www.youtube.com/watch?v=5gvofiXHbUI&feature=youtu.be Blythe Danner - mẹ của Gwyneth Paltrow - cũng từng là mẹ vợ của Chris Martin, trong một cuộc phỏng…