Khám phá từ khóa

code Facebook

Share bộ code Facebook: auto spam wall-auto tag Friend-auto like

Bộ code Facebook gồm những công cụ hack facebook được chai sẻ bởi seoer Phúc Nguyễn Em chẳng có gì độc đáo để dự event groups lần này , em chỉ có mỗi bộ code facebook  đã sưu tầm và có edit đôi chút để xài cho công…