Khám phá từ khóa

chặn tin nhắn spam Facebook

Thêm một cách chặn tin nhắn rác trên Facebook

Ai sử dụng Facebook cũng ít nhất một lần bị nhắn tin làm phiền. Mở đầu bằng những lời chào thân mật rồi sau đấy là những nội dung ...buôn bán. Điều này xảy ra bởi một số kẻ sử dụng phần mềm nhắn tin spam Facebook dưới danh nghĩa "facebook…