“Phiên dịch” những nickname Zalo-Facebook siêu độc-hài hước


Tuy Facebook vừa siết chặt quy định phải sử dụng tên thật. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều những tên Facebook cực kỳ độc đáo và hài hước nhưng rất “sáng tạo”.

Cùng xem những nickname độc đáo, hài hước nhất từ Zalo, diễn đàn, facebook, Yahoo:

những nickname Zalo-Facebook siêu độc-hài hước

Những bạn muốn đặt tên Zalo – Facebook hay và thú vị thì nên tham khảo.

1. Lee Shin – Lý Say Sỉn hay còn gọi là Lý Sỉn –>>> liếc em em sỉn
2. So Hot – Số Hưởng –>>> Sờ hột
3 Colaavp – Cò Lả, hay Coca Cola ->>> cố lắm vẫn bé
4. Aizen – Ai rên
5. Angel- Ăn Gỗ̀ ->>> Anh ngố
6. Giun7mau – Giun6mau (tạm dịch: giun xấu máu) ->>>> Giun thất máu ->> giun mất máu
7. Lãng khách – Lãng Nhách
8. Augustus – Óc chim cút (bản quyền cũa Văng gèn )
9. Yue – Du ế (bản quyền cũa Lý Sỉn) hay Dê Ú (bản quyền cũa Xù Zú Nè)
10. hongphi – Hồng Phì ->>>> hôn gái miễn phí
11. Yuki – Yích Cu
12. CaptainSinbad – Sạc Bin
13. DrakMoon-Blue – Rác Môn Bờ Lu hay Rác Mún Bỏ Lu
14. 0ngoc: Ôm Ngọc hay Ông Ngốc
15. Tikute: Ti cụt or Tý cút (bản quyền cũa Óc chim Cút)
16. hanlhn: Mít tờ Hân hay làm hết nổi
17. Ck: con khỉ (bản quyền cũa Óc chim Cút)
18. Batbai98: bắt bài (bản quyền cũa Óc chim Cút)
19. Indigo: im đi ngố
20. Zuzini : Xù Zú Nè = Dù Zin = Xù Zin
21. Hina : Hỉ Nả
22. Hora : Hô Răng hay Hôi Răng
23. Tensai : Tú Bà Teen hay Tiền Xài
24. Hanphathien123: Hận Phát Tiền hay Hận Phá Thiền
25. minhvanbui : Mình Vẫn Bùi, Mình Vô Bụi
26. chicken : Chít Kên, hay Gà Con
27. VANGELV: Văng Gèn
28. bialeduong : Bị liệt Dương hay Bia lề đường
29. XingHieng: Xìình Heng, Xinh Hông?
30. Khoaivn : Khoai Nướng, Khoai Vô Nồi
31. monteristo16 : Mông Teo Đít To hay Mông Tê
32. Tieu Thien : Tiểu Tiện
33. LegendAssasin: Lên Gân Sân Si Liệng Giầy cho ta sin (bản quyền cũa Văng Gèn)
34. xiiangeliiix = xiên gở thịt
35. AngleChan: anh sờ chán
36. 50dollar : Nằm Mới Đô
37. Kaoruhp = Cáo Gù
38. cachua= Cá Chuối = Cá Thúi = Cái Chùa
39.hacrot3000= cà rốt 3 cân = Cách rốn 3 phân
40. Quantaidongtay: quan tài đậy nắp = Quan tài Độg Đậy
41. Bangsu: Bằng sứ
42. 4ever: 4 em vợ = em ế vợ
43. ghosst_mcafee : Ghét Cà Phê
44. khietlan2003 : Khiếp Lắm
45. DeadlyHallow : Đít Ly Hai Lỗ
46. ThienSat: Thiến Dạt
47. Oni_kei : Ông Kỳ Kèo
48. thanmem : Thần Mền Thân Mềm Mềm
49. Saochoi : Sạo Chơi
50. Tapchoi : Táp Chổi
51. g4vrockycome: Rốc Con
52. fawcscow : Phao Câu, Phát Cáu (bản quyền của Lên Gân Sân Si)
53. windlovecat = chuyên lấp cát = Chim Về Lo Cắt
54. werewolf: Què Quặt
55.Clapika: Pi cát chu
56. Tran Ngoc Son39: Ngốc Són
57. dungcac: Dùng Các
58. khoigame: Khỏi Gem
59. Bé Sil ú: Bé Sỉu
60. Kutung: Cụ Túng Tiền
61. Mad Cat J: Mặt Cát
62. tilun: Tí lùn
63. wxczxc: Đúp liu Xê (WC) hay Wép Cam
64. gapladie: gặp là ***
65. TowMater: Tào Mạc
66. tovadai: Tớ mà Dại, To và Dài
67. powermage: Báo ơ Mắc ma
68. Jonny chung: dây chùng
69. Thangcloud: Thằng Lào
70. Dajka: *** cá
71. Cuongdr_8x: Cụ Ông dê
72. holy one: hồ ly hay Hộ lý Còi
73. Boy cut3 lon3ly: boy cu teo, boi cu teo lông dài ba ly
74. MasterVinh :Mắt to kinh, Mau Tỏ Tình, Vinh Mặt Thẹo( gọi tắt là Mặt Thẹo)
75. be_iu 0701 = Bìu Bảy = bé iu bảy bà = bế bảy bà
76. BatleShip1992 : BácTồ
77. tnquang = Tao.. người Quảng = Tớ Người Quảng
78. Evas Aveuos : Em vẫn Ế Vợ
79. 5châuvn : Nằm Chầu rìa
80. toilaanh : Tôi đá ảnh
81. banbe127: Bán Bè
82. Omaixup: Ôm Chai Húp
83. g4v-beatlove : Bít Lỗ vợ
84. lesinhtuan: Lê Sình
85. thanchet1989: Thân Bọ chét
86. LongAlex : Lòng Anh Lếch = Lông Anh Lệch
87. zakumi: Gà Cúm
88. KurtCobain: Cô Ca In
89. [V]ampire : Ham Bia
90. blackcoat: Lách Cột
91. fabregas_1986 : Phát Rét
92. Nhlma : Nhím Ma
93. jchung : Giỗ Chung
94. longphicao: Lông Bị Cạo
95. cfantsanda : cát sạn đá
96. solovodoi1988 : Sỏ Lỗ hay Xuống Lỗ
97. DHT: Đầu hàng thôi = Đít Hơi Thối
98. muonline28: mượn lại
99._JUN: Giun Dế
100. Azik = Ả Zịt
101. comebabylove : Cấm Em bít lỗ = Cấm em bít lối = Cấm Bít Lỗ
102. Jed : Dép hay Dép Lào
103. MissLil : Đít Ly hay Míc ky
104. WaywAy : Quây Quần hay Quậy Wa’
105.khunglong : Khu ngập Lông
106. Mon XX = Mỏ Xun Xoe, Mông Xoa Xoa, Mồm xun xun
107. Lavithan : Lãnh Vĩ Than = Lé vì ăn than = Lầm Vì Tham
108. satthat = Xa Thật = nát nát
109. cartoonkid = cá tồn kho = cạc tông
110. littlecat87: Lít Tồ
111. vulan155: Vui Lặn, Vú Nặn
112. meoluoi8x: Méo Lưỡi vì tám
113. hamissu:Hai Đít Ku
114. linhdan2403:Lãnh Đạn, Lính Đàn
115. vuaxaxeo: Vui Xui Xẻo
116. p0 p0 : Bánh bò
117. qminhhp: Quần Mình hông phơi
118. tochatdl: Tổ Chuột, Tổ Chấy, To Xác ->>tổ chấy thời đại
119. tieulong1176411 = tỉa lông
120. hmh_jxonline =hóc móng heo = hôn mỏ heo_xong ói luôn
121. TEAR -> Tỉa Rụng LôngThân, Em Anh Rờ, Thích Em Anh Rờ , Thách Em Ăn Ruồi
122. redstar : Rách Tã
123. minrenew: Mình rẻ bèo
124. Cafe: Cá Phèn
125. hamissu: Há miệng Sún
126. LeTy : Lé Tình
127. Tsuki8x: Tui Sợ Kiss
128. o0oDEADo0o: Đét Đi
129. voldermort28: Voi Đẻ Mót
130. dungdb: Đừng Đi Bụi
131. nolimit1: No Vì Mít
132. anhminhapv: Ăn Mảnh
133. rayan01vn: Ráng Ăn
134. newhope: Nắp Hộp
135. plka : Pà Kố
136. StephenXIII : Táp Phân
137. pink lotus: Pin Láp Top
138. shannie: Chén Nĩa
139. Constantinople: Con Săn Tình
140. peachboymaster : Boi Mắt To
141. BANGBANG: Bịt Bún
142. hell angel 111: Heo Ăn Gỗ
143. nguyễn long sơn 89: Lòng Sờn
144. lucky : Lắc Ly
145. pooh90 : Bùa Hóc
146. bluewings: Bỏ Lu Quên Rửa
147. bloodsky: Lút Cây
148. CNT135 : Xa tên 35
149. dungdinh: Đủng Đỉnh
150. tthoang : Thoang Thoảng
151. chetvigai: Chết vì Gai
152. hugocntt: Hủ Ngốc
153. Ruby_norman: Rượu Bia
154. kenvin-sky-love: Ken ***
155. ThunderStorm : Thụng Đế
156. phamvanvu89vn: Phàm Ăn
157. rockmantn91: Róc Mãn Tính
158. hienflo : Tiền Phở
159. hieplm: Hiệp Lò Mò = Hiệp Lờ Mờ

160. crazylove5011: Cà rá yêu nằm không chọt chọt ->>> Cà Rá
161. tranhieungan=Trán Hơi Ngắn—>>> Trả Mười Ngàn
162. Thuanga1234pro= Thử Ăn Gà.. phát rồ –>> Thử Ăn Gà
163. diep_pipi1= Dì Ép bái bai —>> Dì Em Bay
164. hieupro1269: Hiệu Rổ–>> Hiểu Rồi
165. cruyff14 : Cu 14 fân
166. orange291291=Ổ RẬN
167. macabom22= MẶT BỜM = MA CÀ BÔNG = MẮC CƯA BOM
168. Abraham = Áp Ram = Ấp Ra Cám
169. pink lotus = Pin Láp Tóp
170. Nicky Kangta = Ních cây căm to = Cẳng To
171. BANGBANG = Bằn Bằn..
172. ConOBien = Cong Niềng = Còn Nợ Tiền
173. Im9x = lò mò
174. mr lazy = Móc ra chí
175. bad_boy_pmq = Bác bôi phấn
176. sat = Xa Anh Thôi
177. o0_Ritter_0o = Đít To
178. superwitch000= Súp Gỏi Vịt
179. jesuanpha = Pha Cà Phê Sữa = Dế Sữa Ăn Phá
180. tiamo = Tý Mò = Tía Mò = Tý Anh Mò = Tỉa Mỏ

Vừa xấu_vừa kiêu_vừa điêu_vừa điệu
em.yêu.anh_vì_thằng.bố.anh.giàu
girl_tong_tien_thi_boy_tinh_tien
Girl_lanh_gia_lam_boy_hoa_da
cướpnganhang_mua kotex cho nàng

Bài viết lấy từ: http://phunuvn.net/threads/nhung-nickname-doc-dao-hai-huoc.5969

5/5 - (2 votes)
Từ khóa tìm kiếm :
  • tên zalo đẹp (138)
  • nick zalo hot (113)
  • ten zalo buon (94)
  • tên zalo độc (68)
  • ten zalo hay nhat (67)
  • tên hay cho zalo (65)
  • ten zalo dep (57)
  • tên zalo hay và ý nghĩa (50)
  • đặt tên zalo hay (47)
  • ten zalo (43)
Đừng bỏ lỡ
Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!