Khám phá chuyên mục

Lối sống – sức khỏe

Quan niệm thuốc Đông y có thể chữa ung thư là đúng hay sai?

Ở đây có bao nhiêu bạn vẫn tin rằng Đông y có thể chữa ung thư? Hay có một loại thực phẩm nào đó có thể làm việc này? Hay có ai có người thân vẫn tin vào điều này? Thật ra, việc rời khỏi hóa trị xạ trị của Tây y để chuyển qua…