Lỗi đồng bộ file lên Google Driver

Google Driver là nền tảng, ứng dụng lưu trữ và động bộ dữ liệu đám mây. Bạn có thể upload file từ máy tính lên server, rồi tải ngược về các thiết bị khác!

Tuy nhiên, do việc đồng bộ và xử lý file diễn ra liên tục, nên sẽ phát sinh một số lỗi. Facezalo sẽ trình bày cách khác phục các “bệnh” phổ biến của Google Driver:

Google Driver chỉ báo đang kiểm tra dữ liệu ” Comparing”

Điều này có nghĩa là, Google driver đang so sánh dữ liệu ở máy tính với dữ liệu trên serve. Nó sẽ bình thường nếu việc kiểm tra diễn ra trong vòng vài chục phút đổ lại. Còn không, cái icon Google driver cứ xoay xoay mãi, và không bao giờ đồng bộ được. Để khắc phục vấn để này, bạn cần làm 3 thứ:

1.Set quyền truy cập cao nhất cho Google Driver:  

Vào thư mục này: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive

Google Driver chỉ báo đang kiểm tra dữ liệu " Comparing"

2. Set quyền cao nhất với user trên máy tính.

quyen truy cap user windows

3. Bỏ dấu tick “Read only”

read only file google driver

Chuyện gì xảy ra khi lỡ ghi đè file Google Driver?

Nếu trong quá trình đồng bộ, chẳng hạn file word. Nó chưa đồng bộ xong mà bạn bấm “save” 1 lần nữa. File kia sẽ mất luôn! Để lấy lại nó, bạn cần lên google driver bằng web, và vô mục thùng rác để tìm nó !

Lỗi không tìm được thư mục Driver

Lỗi này thường xảy ra khi bạn đổi tên thư mục, di chuyển nó đến vị trí khác, hoặc xóa thư mục đó khỏi máy tính của bạn.

 

 1. Nếu như bạn di chuyển thư mục Google Drive đến một vị trí khác trên máy tính.
 • + Nhấn vào Google Drive, biểu tượng dưới thanh công cụ của máy tính.
 • + Chọn vào “Error – Google Drive folder is missing.”
 • + Click vào Locate folder…
 • + Chọn vị trí mới mà bạn muốn đặt thư mục Google Drive trên máy tính.

 

 1. Nếu như bạn thay đổi tên thư mục Google Drive
 • + Nhấn vào Google Drive, biểu tượng dưới thanh công cụ của máy tính.
 • + Chọn vào “Error – Google Drive folder is missing.”
 • + Click vào Locate folder…
 • + Nhập tên mới cho Google Drive và nhấn vào Open.
 • + Google Drive sẽ được xuất hiện trở lại.

 

 1. Nếu như bạn đã xóa Google Drive
 • + Nhấn vào Google Drive, biểu tượng dưới thanh công cụ của máy tính.
 • + Chọn vào “Error – Google Drive folder is missing.”
 • + Click Disconnect account.
 • + Đăng nhập trở lại, bạn sẽ được hỏi lựa chọn vị trí mới cho Google Drive
5/5 - (2 votes)
Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!