Đáp án các môn thi Đại Học 2014

Đáp án các môn thi ĐH ngày 4-5/7/2014 khối A, A1

  • Cập nhật bài giải chính xác nhất ngay khi có đề thi môn Toán, Vật lý, Hóa! Đề thi và đáp án ĐH-CĐ 2014 được lấy trực tiếp từ nguồn báo tuổi trẻ, thanh niên, vnexpress, dân trí..
  • Điểm thi ĐH 2014 được chấm theo thang điểm của Bộ GD&ĐT

Đáp án các môn thi ĐH ngày 4-5/7/2014 khối A, A1

      1. Cập nhật bài giải môn Toán hệ Đại Học cho các sĩ tử/Phụ huynh học sinh tham khảo.

Đáp án môn toán khối A đợt thi ĐH 2014 sẽ được giải bởi các thầy cô đang dạy ở những trung tâm luyện thi ĐH-CĐ danh tiếng.

Mời bạn xem cập nhật lời giải môn toán ĐH 2014 tại đây:

  • Xem đề thi môn Toán ĐH 2014


  • Xem bài giải đề thi Toán ĐH 2014Đáp án các môn thi Đại Học 2014

Đáp án các môn thi Đại Học 2014

Đáp án các môn thi Đại Học 2014

 

Đáp án các môn thi Đại Học 2014

Đáp án các môn thi Đại Học 2014

Đáp án các môn thi Đại Học 2014

Đáp án các môn thi Đại Học 2014

      2. Cập nhật bài giải môn Vật Lý hệ Đại Học cho các sĩ tử/Phụ huynh học sinh tham khảo.

Đáp án môn Vật lý khối A đợt thi ĐH 2014 sẽ được giải bởi các thầy cô đang dạy ở những trung tâm luyện thi ĐH-CĐ danh tiếng.

Mời bạn xem cập nhật lời giải môn Vật lý ĐH 2014 tại đây:

  • Xem đề thi môn Vật lý ĐH 2014
  • Xem bài giải đề thi Vật lý ĐH 2014

      3. Cập nhật bài giải môn Hóa hệ Đại Học cho các sĩ tử/Phụ huynh học sinh tham khảo.

Đáp án môn Hóa khối A đợt thi ĐH 2014 sẽ được giải bởi các thầy cô đang dạy ở những trung tâm luyện thi ĐH-CĐ danh tiếng.

Mời bạn xem cập nhật lời giải môn Hóa  ĐH 2014 tại đây:

  • Xem đề thi môn Hóa ĐH 2014
  • Xem bài giải đề thi Hóa ĐH 2014

 

Rate this post
Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!