Chèn bình luận Facebook và Google Plus vào WebBlog

Trong thời đại mà mạng xã hội đang vươn lên mạnh mẽ, việc một web/blog không tích hợp tính năng bình luận (comment) qua Facebook, Twitter, Google Plus… tức là giảm đi đáng kể khả năng tương tác với cộng đồng mạng. Đặc biệt là độ tương tác Facebook

Mình dựng blog trên nền WordPress, nên việc tích hợp Facebook comment khá đơn giản qua các  plugin miễn phí. Trong quá trình sử dụng và cài đặt khá nhiều công cụ hổ trợ chèn Facebook/Google plus comment vào blog, mình nhận thấy Plugin Comments Evolved thực sự đơn giản và hiệu quả nhất.

Comments Evolved hổ trợ các phương thức bình luận thông qua Google+, Facebook, livefyre, disqus, wordpress.

Plugin này sẽ hiện phần bình luận thông qua Facebook và Googleplus như sau:

Chèn khung bình luận Facebook và Google Plus vào Blog WordPress

Cách sử dụng hết sức đơn giản:

-Cài đặt Plugin Comments Evolved rồi kích hoạt.

-Ở mục Tab order, bạn điền các mã theo thứ tự muốn hiển thị comment trên web. Ở đây mình chỉ chọn Facebook và Google+ comment.

-Disqus short name: Bạn điền vài ký tự để hiện Disqustab, tương tự như vậy với Livefyre.

-icon theme: Bạn có thể để màu sắc favicon mặc định hoặc chỉ đơn sắc. Tùy theo sự phù hợp với giao diện web đang dùng.

-Comment area label: Tiêu đề cho phần comment.

 

Chèn khung bình luận Facebook và Google Plus vào Blog WordPress

Chú ý, để có mục quản trị để xét duyệt, thiết lập hiển thị bình luận. Bạn cần tích hợp web/blog với một Facebook app nhé. Một khi đã kết nối thành công trang web với Ứng dụng Facebook ấy, bạn sẽ có quyền Admin để kiểm soát bình luận thông qua Facebook.

Các bạn xem demo ngay dưới bài viết ở trang FaceZalo.com nhé! Chúc thành công!

 

Rate this post
Đừng bỏ lỡ
Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!