11 Loại tư duy của người thành đạt

1. Tư duy hoàn cảnh: khả năng suy nghĩ vượt lên trên khỏi bản thân và thế giới của bạn để xử lý các ý tưởng với một quan điểm toàn diện.
2. Tư duy tập trung: khả năng suy nghĩ rõ ràng về các vấn đề bằng cách loại bỏ những yếu tố gây nhiễu và tâm lý rối bời khỏi đầu óc bạn.
3. Tư duy sáng tạo: khả năng thoát khỏi “hộp” các giới hạn nhằm khám phá các ý tưởng và các lựa chọn để trải nghiệm một bước đột phá.11 Loại tư duy của người thành đạt
4. Tư duy thực tế: khả năng xây dựng một nền tảng vững chắc trên những sự kiện thực tế để suy nghĩ một cách chắc chắn.
5. Tư duy chiến lược: khả năng thực hiện kế hoạch giúp mang lại định hướng cho hôm nay và sự gia tăng tiềm năng của bạn trong tương lai.
6. Tư duy triển vọng: khả năng khai mở lòng nhiệt tình cà hi vọng của bạn để tìm ra giải pháp cho những tình huống tưởng chừng không thể.
7. Tư duy phản chiếu: khả năng xem xét lại quá khứ để có được một quan điểm thực sự và suy nghĩ với sự hiểu biết.
8. Nghi ngờ trước tư duy số đông: khả năng loại những hạn chế của suy nghĩ thông thường và đưa ra những kết quả khác biệt.
9. Tư duy chia sẻ: khả năng kết hợp với ý kiến của người khác để giúp bạn đào sâu suy nghĩ và đưa ra một kết quả phức hợp.
10. Tư duy phóng khoáng: khả năng quan tâm tới những người khác và hành trình của họ để suy nghĩ một cách hợp tác.
11. Tư duy tập trung mấu chốt: khả năng tập trung vào kết quả và tối đa hoá lợi nhuận để thu được trọn ven tiềm năng của suy nghĩ.

 

( Trích: ” Để hôm nay trở thành kiệt tác ” – John C. Maxwell )

Rate this post
Đừng bỏ lỡ
Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!